wwwwww.sjorr.nowww.sjorr.no ©2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Bløgging!

Bløgging e et nytt uttrøkk i IT terminologien. Det har ikkje (som mange trur) nåkka me fesk å gjør, men e rett å slett en førrkortelse av Web Løgn

Onkel Toms reisebløgg

Ski Doo hets

 

Mellabær:

Generell info:

Mellabær e en bærsort som modnes sakte. Vess planten e under 16 år så e det mellabærkart å då e den steike ulovlig å plukk på. Etter 16 år kan man sånn smått bynn å småplukk. Når planten har nådd en alder av 35-40 år bynn mellabære å bi overmoden å skjemt. Høgt næringsopptak fra planten kan åsså forring kvaliteten på mellabæra betrakteli.

Førr å sekre kommende generasjoners tilgang te mellabær, må mellabærblomsten befruktes me jevne mellomrom. Te befruktning brukes fortrinnsvis testikkelsbærbuske, eller bailltre. Vess mellabærplanten bi skada på ett eller anna vis går mellabæra over te å bi krøkkebær førr en periode.

Sesong å utbredelse:

Mellabær e oftest å finn på sommarhalvåret fra mai te september, men sesongen vara lengre jo lenger sør man kommer. I urbane strøk kan man faktisk finn mellabær heile året, men på vintern kan den ofte ha en blålig farge.

Merk!:

Plukking av mellabær uten grunneiers tillatelse kan medfør uønska bifangst som f.eks blåveis å rødskrubbsår.

 

Ut i naturen e ei spalta som kommer tr å omhanlde både fuggel å fesk, å hummar å kanariå kansje likete en å anna oter.